2

به اطلاع نویسندگان محترمی که دارای مقاله پذیرفته شده در همایش می باشند، می رساند که آخرین مهلت تکمیل فرم "تعرفه و ثبت نام" یکشنبه 10 اسفند 1396 می باشد.