1- هزینه ارسال مقالات

هزینه ارسال هر مقاله 1000000ریال (100هزارتومان)  و برای دانشجویان مقطع کارشناسی نیز 750000(75هزارتومان) می باشد.

گواهی فقط برای فرد ارائه دهنده مقاله و واریزکننده فیش صادر می گردد. درصورتی که سایر همکاران گواهی ارائه مقاله می خواهند همانند درستور العمل همایش های کشوری مبلغ 100هزارتومان از طریق سایت همایش واریز نمایند.

صدور گواهی به صورت الکترونیک می باشد.

مسئول هماهنگی علی خدمتگزار 09370682112

 

2- هزینه شرکت در همایش

هزینه گواهی شرکت در همایش مبلغ 400000ریال (40هزارتومان )

 

 

کارگاه دوشنبه 5اسفند

1- کارگاه مراقبت های سالمندی مدرس استاد گوسخوار ارشد سالمندشناسی  ساعت 8:30الی 14

سالن شماره یک کنفرانس علوم پزشکی  هزینه کارگاه 30هزارتومان

 

کارگاه های سه شنبه 6اسفند 98 

1- کارگاه آموزش SPSSمقدمانی زمان سه شنبه 6 اسفند ساعت 17-14(هزینه کارگاه 70هزارتومان) مدرس دکتر حمید حجتی

 

 2- کارگاه آشنایی با نرم افزار G*POWER زمان چهارشنبه ساعت 14-12:30سالن شماره 2 کنفرانس  دانشکده علوم پزشکی

 

3- کارگاه روش تدریس سه شنبه ساعت 8 مدرس دکتر مظفری نیا سالن شماره2 کنفرانس دانشکده علوم پزشکی(هزینه کارگاه 40هزارتومان)

 

4- کارگاه  روش های سنحش ارزشیابی در علوم پزشکی دکتر مظفری نیا سالن شماره 2 کنفرانس دانشکده علوم پزشکی (ساعت 10) مدرس دکتر مظفری نیا

هزینه کارگاه 40هزارتومان 

5- کارگاه تفسیر نوار قلب  مدرس استادعابد ابراهیمی عضو هیئت علمی علوم پزشکی فردوس 

هزینه کارگاه 30 هزارتومان  زمان سه شنبه 6 اسفند ساعت 14 

 

 

کارگاه های چهارشنبه 7 اسفند 

1-   کارگاه معاینه پیستان مدرس استاد علیجانی ساعت 11:45-13 سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی 

2- کارگاه kmc اصول مراقبت های مادر کودک مدرس استاد علیجانی  ساعت کلاس ساعت 18-16 (هزینه کارگاه 50 هزارتومان ) دانشکده علوم پزشکی

3- کارگاه آموزش بیمار خانم دکتر منصوره فراهانی استاد تمام دانشگاه  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ساعت کارگاه 14:30 هزینه کارگاه (30هزارتومان) مکان سالن علامه جعفری 

 

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.