دکتر حمید حجتی (دکتری پرستاری)

 

علی خدمتکزار (کارشناس پرستاری )

مریم زارعی (کارشناس هوشبری)

شبنم حاجتی مقدم(کارشناس هوشبری)

پریسا مالکی(کارشناس پرستاری)

محمدامینی(کارشناس پرستاری)

زهره طمهماسبی(کارشناس هوشبری)

علیرضابروجردی(کارشناس پرستاری)

 

جهت هرگونه سوال درخصوص همایش می توانید با اقای علی خدمتگزار تماس بگیرید

09370682112